วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตัวย่อในภาษาอังกฤษนั้นมีมากมาย แต่ก็มีตัวย่อที่เราจะพบเห็นได้บ่อยๆ ทั้งยังต้องใช้อยู่เป็นประจำด้วย ดังนั้นวันนี้เราเลยนำตัวย่อในภาษาอังกฤษเหล่านั้นมาให้ได้ศึกษากัน

แต่ก่อนอื่นมารู้หลักการเขียนตัวย่อกันอย่างคร่าวๆ ก่อนดีกว่า

  1. ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าตัวย่อ ดังนั้นมันก็คือการนำเอาตัวอักษรบางตัวที่อยู่ในคำเต็มมาใช้แทนคำเต็ม ส่วนใหญ่มักนำเอาตัวอักษรตัวแรกๆ ของคำเต็มมาใช้เป็นตัวย่อ
  2. ถ้าตัวอักษรตัวสุดท้ายของตัวย่อกับอักษรตัวสุดท้ายของคำเต็มเป็นตัว เดียวกัน ไม่ต้องมีจุด full stop ในท้ายตัวย่อ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นคนละตัวกัน ให้ใส่จุด full stop ในท้ายตัวย่อด้วย
แต่ก็มี ตัวย่อบางตัวซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการทั้ง 2 ข้อข้างต้น ดังนั้นจึงต้องอาศัยการช่างสังเกตและจดจำกันให้ดี จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ทีนี้เรามาเริ่มจดจำตัวย่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของพวกเรากันเลย...

ตัวย่อชื่อเดือน
January=Jan.
February=Feb.
March=Mar.
April=Apr.
August=Aug.
September=Sep.
October=Oct.
November=Nov.
December=Dec.
ตัวย่อที่ที่หมายถึง ถนน
Street=St.
Avenue=Ave.
Road=Rd.
ตัวย่อทิศทาง
North=N.
South=S.
East=E.
West=W.
ตัวย่ออื่นๆ
ตัวย่อคำเต็มตัวย่อคำเต็ม
a.m.ante meridiem (before noon)lolow
a.s.a.p.as soon as possible loc.location
a/caccount Ltd.Limited
accntaccountantlv.leave
agtagentmaint.maintenance
asstassistantmech.mechanical
av.averagemgr.manager
ba.bathroommo.month
balcbalconymod.modern
ben.benefitsMr.Mister
bkgrd.backgroundMrs.Mistress (Missis)
br.bedroomnitenight
c/ocare ofno.number
cabcabinetp.a.per annum
cc:copies toP.L.C.Public Limited Company
Co.Companyp.m.post meridiem (after noon)
comp.completep.t.o.please turn over
convconventionpers.personnel
CUSTcustomerplyrplayer
dept.departmentPOWprisoner of war
dindiningpref.preferred
e.g.exemplii gratia (for example)prkg.parking
elec.electricalProf.professor
enc.enclosedprog.progressive
equip.equipmentp-tpart-time
exc.excludingpub.public
exp.expiredR.E.real estate
f.o.b.free on boardrep.repair
FRPLCfire placeRFradio frequency
furnfurnishedrm.room
G.M.T.Greenwich Mean Timesal.salary
gar.garagesecysecretary
gd.goodserv.service
hihighshppngshopping
HQheadquarterssm.small
hr(s).hour(s)StSaint
htheightsw/plswimming pool
i.e.id est (that is)transtransportation
IMMinteractive multimediavac.vacation
inc.includingVATvalue-added tax
Inc.Incorporatedw/with
intl.internationalw/wwall-to-wall carpeting
kitkitchenwk.week
lg.largewknd.weekend